ÔI VNWEBLOGS! Thơ. Lê Trường Hưởng


ÔI VNWEBLOGS!

 

Vi en oép blốc…vắng làm sao!  

Tan tác từ nay có lẽ nào?

Nhớ thuở đông người lòng tiếc nuối

Nghĩ thời đủ mặt dạ nao nao

Vườn Thơ Thi sĩ gieo Thơ xuống

Đất Chữ Văn nhân cấy Chữ vào

Khoe sắc trăm hoa cùng nở rộ

Chung tay giữ lấy tốt nhường bao!

 

L.T.H.

 

      Một cuộc gặp mặt của các Blogger Hà Nội tháng 4 năm 2010

 

Thơ của Nguyễn Đắc Công:

BUỒN
Sân chơi Blogs vắng người chơi
Cảm hứng xem ra tẻ nhạt rồi
Nhiệt huyết hồn thơ như lắng lại
Bồi hồi nhớ lại một thời vui.
             Nguyễn Đắc Công

Bài họa của Thái Hà:

TRANG VNWEBLOGS 

 Oép blốc trang vào thấy vắng sao

 Thân thương bạn hữu tự khi nào                                                  

 Chờ mong ra đứng cồn cào nhớ

  Bài họa vào trông biết lúc nao

 Trang mới khó tìm thưa bạn đến                                                           

  Ảnh lên không được vắng em vào

  Nhủ thầm mong ước hoa kia rộ

  Chim hót cành cao rộn biết bao

     THÁI HÀ      

 

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà

Đã góp bài họa hay đồng cảm!

THÁI HÀ

      TRANG VNWEBLOGS

     

TRANG VNWEBLOGS

 

 Oép blốc trang vào thấy vắng sao

 Thân thương bạn hữu tự khi nào                                                  

 Chờ mong ra đứng cồn cào nhớ

  Bài họa vào trông biết lúc nao

 Trang mới khó tìm thưa bạn đến                                                           

  Ảnh lên không được vắng em vào

  Nhủ thầm mong ước hoa kia rộ

  Chim hót cành cao rộn biết bao

 

     THÁI HÀ      

Lê Trường Hưởng

Buồn

Quả thật là rất buồn! Cũng do Vnweblogs gặp mấy trận "động đất sóng thần" mong sẽ có ngày lại đủ mặt các "anh hùng hào kiệt"

Nguyễn Đắc Công

Cảm nhận

            BUỒN
Sân chơi Blogs vắng người chơi
Cảm hứng xem ra tẻ nhạt rồi
Nhiệt huyết hồn thơ như lắng lại
Bồi hồi nhớ lại một thời vui.
             Nguyễn Đắc Công
 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','2n5bj4b2q0oasgvp8jtilmr2k2','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 07:51:01','/a561252/oi-vnweblogs-tho-le-truong-huong.html')