HỎI ĐẦY TỚ VỀ...THU GIÁ. Thơ. Lê Trường Hưởng

Đại biểu Quốc Hội Nguyễn Đức Kiên: Luật đã quy định là "giá" thì phải gọi là "giá" đừng nhìn bằng định kiến

Thủ Tướng yêu cầu không dùng tên "Trạm thu giá"

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 - Ảnh: VGP

 

 

HỎI ĐẦY TỚ VỀ…THU GIÁ!

 

 

Luật nào quy định đấy Kiên ơi?

 

“Thu giá” Thể thay thật nực cười!

 

Thủ Tướng bác ngay từ…chẳng chuẩn

 

Toàn dân phản đối chữ…không xuôi

 

Kẻ tung chắc mẩm lòe thiên hạ

 

Người hứng đinh ninh bịt mắt trời

 

Bẽ mặt khi nghe lời phán bảo

 

Lệnh trên thử cưỡng lại xem chơi!

 

L.T.H.

 

             Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể

                     Đại biểu Quốc Hội Nguyễn Đức Kiên   

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','ln6n6r2sds9kls2tkd0rp9dn86','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:02:46','/a562066/hoi-day-to-ve-thu-gia-tho-le-truong-huong.html')