TRUYỀN NHÂN CỦA…CHÍ PHÈO! Thơ. Lê Trường Hưởng

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói về Luật Đặc Khu: Mạnh dạn làm đi đừng có quá sợ

 

 

TRUYỀN NHÂN CỦA…CHÍ PHÈO!

 

( Bát vĩ đồng âm )

 

Chí Dũng truyền nhân của…Chí Phèo!

 

Muốn Làng phát triển đến…tong teo

 

To mồm thật thạo môn…leo lẻo

 

Lớn tiếng quá quen lý…uột èo

 

Đem đất dâng Tầu…vườn Chuối néo

 

Mang sông biếu Khựa…núi non trèo

 

Vinh thân bán nước là...khôn khéo

 

Lương thiện không làm muốn hóa…Heo!

 

L.T.H.
 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','0sos2on0fle8d0tpb59im054i5','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:02:36','/a562278/truyen-nhan-cuachi-pheo-tho-le-truong-huong.html')