HỎI QUỐC HỘI. Thơ. Lê Trường Hưởng

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không không thể không ra luật.                                                                                                            

Chủ tich Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định sự cần thiết 
phải ban hành luật cho ba đặc khu. 

 

HỎI QUỐC HỘI
 

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân: "Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không không thể không ra luật"...
 

Vậy còn hội họp để làm gì?

Tiền thuế của Dân phí quá đi!

Tốn của tốn nhiều công sức nhỉ

Hao tiền hao những cái chi chi

Lòng người không hợp mau cầu thị

Kết luận chưa hay chậm thực thi

Cả nước sục sôi chung ý chí

Đặc khu Dự luật chớ nên ghi!

 

L.T.H. 
 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','tipcsf92o7lj5e1sdeai9a7395','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:02:49','/a562304/hoi-quoc-hoi-tho-le-truong-huong.html')