GỬI CÁC NGÀI NGHỊ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Đặc khu và nối lo đặc lợi
 

                           Đặc khu kinh tế Vân Đồn

                    Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong


 

GỬI CÁC NGÀI NGHỊ!

 

Lựa chọn chẳng do lũ chúng tôi

Đi bầu bỏ phiếu…đại cho rồi!

Hội trường xếp chỗ Y…gà gật

Kỳ họp dành nơi X…ngủ ngồi

Biển đảo ngó trân xem…Giặc chiếm

Đặc khu bấm nút rước…Tầu xơi

Đất đai Tiên Tổ mang dâng hiến

Bán nước cầu vinh tội ngút trời!

 

L.T.H.

 

                     Không được bấm nút 99 năm! 

 

Bài họa của Bạn Đọc:

 

 ĐẠI DIỆN CỦA DÂN

 

 Các Ngài đại diện của dân tôi                                                

 Từ bấy hiển nhiên đã thế rồi                                               

 Chất vấn mơ màng thư thái ngủ                                              

 Luận bàn láng máng thản nhiên ngồi

 Biên cương Đất Nước quân Tầu ngó                                                         

 Địa ốc đó đây Giặc Nội xơi                                                 

 Quản lý bao lâu toàn thất thoát                                               

 Vinh thân bán nước tội tày trời

 

         BẠN ĐỌC

Lê Trường Hưởng

Lời cảm ơn

Bác Trần Dương Tùng đã đồng cảm!

Trần Dương Tùng

Tuyệt quá

Tuyệt vời bác ạ

Lê Trường Hưởng

Lời cảm ơn

Bạn Đọc đã góp một tiếng gọi để các ngài Nghị tỉnh giấc kẻo :

 Vinh thân bán nước tội tày trời

BẠN ĐỌC

ĐẠI DIỆN CỦA DÂN

   Bài họa

    ĐẠI DIỆN CỦA DÂN

 

 Các Ngài đại diện của dân tôi                                                

 Từ bấy hiển nhiên đã thế rồi                                               

 Chất vấn mơ màng thư thái ngủ                                              

 Luận bàn láng máng thản nhiên ngồi

 Biên cương Đất Nước quân Tầu ngó                                                         

 Địa ốc đó đây Giặc Nội xơi                                                 

 Quản lý bao lâu toàn thất thoát                                               

 Vinh thân bán nước tội tày trời

 

         BẠN ĐỌC

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','m1v4td8ah82bqusq6gga3rh2v0','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:02:58','/a562317/gui-cac-ngai-nghi-tho-le-truong-huong.html')