KHÔNG THỂ! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

KHÔNG THỂ !
 

( Bát vĩ vận”ay” )

 

Không thể “cho thuê” dẫu một ngày!

U mê “Dự án” phải dừng ngay!

Rước Voi dầy mả…lời xưa đấy

Cõng Rắn cắn Gà…việc hiện nay

Bị ép ký rồi cho Nước thấy

Mắc lừa đã gật để Dân hay

Cùng chung ý chí ta vùng dậy

Chặn đứng Sói Lang đến đất này!

 

L.T.H.

 

                   "Quân chí nguyện con bác Mao"...sẽ đến!

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','5gjh7rur2tm2a2u1tp8j476780','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:03:17','/a562401/khong-the-tho-le-truong-huong.html')