LUẬT AN NINH MẠNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

Bà Nguyễn Thị Doan ( Nguyên Phó Chủ tịch Nước ): Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản
 

 Bà Nguyễn Thị Doan-nguyên Phó Chủ tịch Nước 

 

LUẬT AN NINH MẠNG

 

Dân chủ tự do gấp vạn lần…

“Luật An ninh mạng” níu bàn chân

Thứ mười hai đứng In te nét (*)

Xếp hạng…bét ngồi ở cuối sân

Luật tiến hóa lùi…thôi tức khắc!

Thời kỳ bốn chấm…(**) chớ lần khân!

Văn minh hiện đại nâng Dân trí

Nguyên thủy hồng hoang mới cấm ngăn!

 

L.T.H.

(*) Nước ta đứng thứ 12 Thế Giới về Internet

(**) Thời kỳ công nghệ 4.0

 

                          Thời đại Công Nghệ 4.0

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','q4a75if68rqem88281aa6fdvu6','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:03:20','/a562459/luat-an-ninh-mang-tho-le-truong-huong.html')