GỬI ĐỒNG BÀO BÌNH THUẬN. Thơ. Lê Trường Hưởng

Dân cảnh báo lại biểu tình nếu Công An truy bắt

 

Cảnh sát và người biểu tình đối mặt nhau trên quốc lộ 1 ở Bình Thuận, 11/6/2018


 

GỬI ĐỒNG BÀO BÌNH THUẬN!

 

Đồng bào mắc bẫy kẻ gian rồi!

Trà trộn chúng vào để…kích thôi

Trẻ tuổi nóng đầu thành…quá khích

Trung niên phẫn uất hóa…mê người

Formosa tấm gương lầy đất

Xứ Nghệ choa hình ảnh ngút trời

Hán tặc dấu tay mà…ném đá

Đề cao cảnh giác quyết không rời!

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Thái Hà:

 

GỬI ĐỒNG BÀO BÌNH THUẬN!

 

 Chắc bị mắc mưu kẻ xấu rồi                                              

 Chúng vào kích động với dân thôi                                            

 Trung niên uất ức thêm manh động

 Tuổi trẻ hăng say chẳng sợ người

 Ô nhiễm Formo… đà dậy sóng     

 Lo xa Dự án đã vang trời

 Dấu tay mưu tặc mà gây phá

 Cảnh giác muôn năm chẳng thể rời

 

    THÁI HÀ

Lê Trường Hưởng

Lời cảm ơn

Thái Hà đã có bài họa hay vạch trần bọn "Mưu Tặc" ném đá dấu tay và nhắc nhở đồng bào Bình Thuận bình tĩnh đề cao cảnh giác kẻo lại tiếp tục mắc bẫy chúng!

THÁI HÀ

 GỬI ĐỒNG BÀO BÌNH THUẬN!  

Bài họa

  GỬI ĐỒNG BÀO BÌNH THUẬN!

 

 Chắc bị mắc mưu kẻ xấu rồi                                              

 Chúng vào kích động với dân thôi                                            

 Trung niên uất ức thêm manh động

 Tuổi trẻ hăng say chẳng sợ người

 Ô nhiễm Formo… đà dậy sóng     

 Lo xa Dự án đã vang trời

 Dấu tay mưu tặc mà gây phá

 Cảnh giác muôn năm chẳng thể rời

 

    THÁI HÀ

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','3ia97a1dk626kb5v6cevldm2s7','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:02:55','/a562507/gui-dong-bao-binh-thuan-tho-le-truong-huong.html')