NGỘ NHẬN HIỂU LẦM. Thơ. Lê Trường Hưởng

                                  Phố Tầu ở Từ Sơn - Bắc Ninh

                            Phố Tầu ở Thành phố Hạ Long

                                    Phố Tầu ở Đà Nẵng

                                 Phố Tầu ở Bình Dương

 

NGỘ NHẬN HIỂU LẦM

 

Ngộ nhận nhiều nơi lập “Phố Tầu”

Hiểu lầm họ chỉ đến chơi lâu

Hiểu lầm Đất nước không còn nữa

Ngộ nhận Đặc Khu có mất đâu

Ngộ nhận “Rước Voi” rơi kế hiểm

Hiểu lầm “cõng Rắn” mắc mưu sâu

Hiểu lầm xử thế luôn “khôn khéo”

Ngộ nhận đối nhân vẫn nghĩ sâu!

 

L.T.H.

 

              Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư  Nguyễn Chí Dũng

 

Bài họa của Bạn Đọc:

 

“HIỂU LẦM” TAI HAỊ

 

Nhiều nơi cả phố gặp dân Tàu                                                      

Ở hẳn hay là trọ Rất lâu ?                                                    

Mất nước lúc nào Mình chẳng biết                                

Xâm lăng từ ấy Họ là đâu

“Liền sông” mấy mặt tâm gian ác                     

“Hảo hảo”  hai lòng dạ kế sâu

 Xử thế đối nhân cho thật khéo            

 Coi chừng “ngộ nhận” lún xa sâu

 

  BẠN ĐỌC            

Lê Trường Hưởng

Lời cảm ơn

Cảm ơn Bạn Đọc đã có bài họa hay "Hiểu lầm tai hại"...dân Tầu!

BẠN ĐỌC

  “HIỂU LẦM” TAI HAỊ

Bài họa

      “HIỂU LẦM” TAI HAỊ

 

Nhiều nơi cả phố gặp dân Tàu                                                      

Ở hẳn hay là trọ Rất lâu ?                                                    

Mất nước lúc nào Mình chẳng biết                                

Xâm lăng từ ấy Họ là đâu

“Liền sông” mấy mặt tâm gian ác                     

“Hảo hảo”  hai lòng dạ kế sâu

 Xử thế đối nhân cho thật khéo            

 Coi chừng “ngộ nhận” lún xa sâu

 

  BẠN ĐỌC            

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','pfl44274ue951gqdlklkr17kd0','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 08:35:51','/a562571/ngo-nhan-hieu-lam-tho-le-truong-huong.html')