THƯƠNG…PHÓNG VIÊN! Thơ. Lê Trường Hưởng

                      Các Phóng viên đang tác nghiệp

 

 

THƯƠNG…PHÓNG VIÊN!

 

Thương Phóng viên mang nỗi khổ tâm

Trở trăn vì chiếc bút đang cầm

Hiểu sâu “vùng cấm” không sao vạch

Nắm chắc gian tà chẳng thể đâm

“Đâu biết” cho qua nhiều sự kiện

“Nào hay” tránh né những sai lầm

Miếng cơm manh áo đành vâng dạ

Giả điếc giả đui giả miệng…câm!

 

L.T.H.

 

                                       Báo chí Việt Nam

 

Thơ của Thái Hà:

NGHỀ GIAN KHỔ

Một nghề gian khổ đấy anh ơi

Khai thác thông tin đã khó rồi

Viết lách làm sao theo định hướng

Lập trường quan điểm phải đồng thời

THÁI HÀ

 

Lê Trường Hưởng

Lời cảm ơn

Cảm ơn Thái Hà đã có bài tứ tuyệt nói lên cái gian khổ nhất của nghề Báo!

THÁI HÀ

NGHỀ GIAN KHỔ

Thơ của Thái Hà:

NGHỀ GIAN KHỔ

Một nghề gian khổ đấy anh ơi

Khai thác thông tin đã khó rồi

Viết lách làm sao theo định hướng

Lập trường quan điểm phải đồng thời

THÁI HÀ

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','0e540motuq9o4rmk8oog5o85i2','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 07:33:15','/a562827/thuongphong-vien-tho-le-truong-huong.html')