MÈO ĐEN…TIÊN TRI! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

MÈO ĐEN…TIÊN TRI!

 

Châu Âu vốn rất…kỵ Mèo đen!

Xa lộ thoáng trông muốn tránh liền!

Uôn Cúp nương nhờ “lời” đoán trước

Trận Cầu trông cậy “phán” đầu tiên

Người thua liên tục không hề…chệch

Kẻ thắng tiếp nhau chẳng thể…xiên

May rủi do “Miu cưng” quyết định!

Thay cho…Thầy Pháp thấy là…nên!

 

L.T.H.

 
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','9r773ar5egm71vm8ugc39aq6k1','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 08:03:56','/a563304/meo-dentien-tri-tho-le-truong-huong.html')