AI VÔ ĐỊCH? Thơ. Lê Trường Hưởng

 

AI VÔ ĐỊCH?

 

Pháp Anh cùng với Croa ti a

Thụy Điển Bỉ Nga nước chủ nhà

Sáu Đội Châu Âu vào bán kết

Hai Đoàn Nam Mỹ cũng theo ra

U ru goay với Bra zil đó

Cặp “Khủng Long” ghê gớm đấy mà

Nửa bán cầu Tây Ngôi chiếm đoạt

Hay già nua Lục địa (*) thăng hoa?

 

L.T.H.


(*) Châu Âu còn gọi là Lục địa già