HẠ HỒI PHÂN GIẢI! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

HẠ HỒI PHÂN GIẢI!

 

Anh thư hùng với Croát ti a

Pháp Bỉ đối đầu cũng diễn ra

Cặp thắng quyết giành nhau chiếc Cúp

Đôi thua đành cố giật về…ba

Tam Sư dũng mãnh gầm vang dội

Gà trống kiêu hùng gáy vọng xa

Kịch tính cao dần lên  đỉnh điểm

Hạ hồi phân giải…biết ngay mà!

 

L.T.H.  

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','avmc8urjd9lv49cclcc44ca2r0','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 07:48:12','/a563494/ha-hoi-phan-giai-tho-le-truong-huong.html')