TRẬN BÁN KẾT 2! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

TRẬN BÁN KẾT 2!

 

Bán kết trận Cầu rạng sáng mai

Được vào Chung kết sẽ là ai?

Tam Sư càng đá càng hay thế

Đội Croá ti a đấu cũng tài

Sư tử hàng ba gầm dữ dội

Ca Rô một lưới trải ra oai

Sẽ phân thắng bại nhờ…may mắn!

Mấy tiếng mà sao thấy quá dài!

 

L.T.H.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','p0mjh55to86rk3tl280l35hal3','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 07:33:22','/a563554/tran-ban-ket-2-tho-le-truong-huong.html')