NGHIÊM MINH XỬ LÝ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Ông Vũ Trọng Lương, người trực tiếp sửa điểm hơn 300 bài thi của 114 thí sinh xin nghỉ làm

 

             Ông Vũ Trọng Lương. Ảnh: Sở Giáo dục Hà Giang.

 

NGHIÊM MINH XỬ LÝ!

 

Thánh Quát (*) chấm thi đã sửa bài

Phép Vua xử tử chẳng oan sai

Minh Quân tha chết người tâm sáng

Luật pháp hồi sinh kẻ thực tài

Vũ Trọng Lương nâng vì lợi ích?

Phó Phòng Sở cộng bởi Tin cài?

Nghiêm minh xử lý sao cho đúng

Giáo Dục sẽ ngưng bước trượt dài!

 

L.T.H.

(*) Thuở xưa Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát hay chữ được dân gian tôn vinh là Thần Siêu, Thánh Quát

 

         Vũ Trọng Lương và căn nhà sinh sống cùng gia đình

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','bnsrjijlvtgj4j8fho3lbi7sm7','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:06:28','/a563802/nghiem-minh-xu-ly-tho-le-truong-huong.html')