THƯƠNG NHỚ CÁC ANH! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

THƯƠNG NHỚ CÁC ANH!

 

Xương thịt các Anh chẳng thể còn

Mưa Bom bão Đạn nát tan luôn!

Trường Sơn hùng vĩ hòa thân xác

Rừng núi bao la giữ cốt hồn

Tổ Quốc ghi công đoàn Chiến sĩ

Gia đình đứt ruột những người con

Tìm sao thấy được lòng day dứt

Thắp nén tâm hương để tạ ơn!

 

L.T.H.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','ooonku4d2h8bq7shptg0jjn9v0','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:06:44','/a564036/thuong-nho-cac-anh-tho-le-truong-huong.html')