DÒNG THƠ BÁC HỌC. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÒNG THƠ BÁC HỌC

 

“Chín chín ngón chơi” (*) đã…thử qua

Dòng thơ bác học thật bao la

Quê hương gốc rễ từ phương Bắc

Đất mới “định cư” ở xứ ta

Các Cụ nâng cao và phát triển

Cháu con hoàn thiện cải biên mà

Kế thừa vốn cổ xưa truyền lại

Báu vật nay riêng của nước nhà!

 

L.T.H.

 

(*) 99 Ngón chơi thơ Đường Luật của tác giả Hoài Yên

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','vsoe606c7cc2itbnosnbavita0','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:06:58','/a564209/dong-tho-bac-hoc-tho-le-truong-huong.html')