LẪN QUÁ! Thơ. Lê Trường Hưởng

                                      Ảnh minh họa

 

                                                     

LẪN QUÁ!

 

Mới bảy nhăm (75) mà…lẫn quá thôi!

Bài Thơ Trang mạng đã đăng rồi

Quay xem phát hiện sai nhiều lắm

Đọc lại nhìn ra lỗi quá trời!

“Nước cản” cứ như không được…sạch

Luật niêm từa tựa vẫn chưa…trôi

“Cây” kia “Cây” nọ mà ngang…Cỏ

Học nữa học mau học tái hồi!


L.T.H.

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','2vmq7va0p6alv3589kt9dub840','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:06:48','/a564242/lan-qua-tho-le-truong-huong.html')