LUẬT ĐẶC KHU. Thơ. Lê Trường Hưởng

Dự luật đặc khu vẫn đang được 'cân nhắc, xem xét thận trọng'
Luật Đặc Khu đang được cân nhắc lại

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội - cho biết dự luật 
đang được xem xét một cách thận trọng.

 

 

LUẬT ĐẶC KHU!

 

Phản đối đến cùng Luật Đặc Khu!

Mắt Dân sáng lắm chẳng đui mù

Đã nhìn thấy trước loài lang sói

Cũng nhận ra ngay lũ chuột chù

Một tấc không cho sâu bọ bám

Nửa ly chẳng để nhặng ruồi bu

Sơn hà Nam quốc vua Nam ở

Nhượng đất cho người chỉ có…ngu!

 

L.T.H.

  

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','5ja90vs6cj714q4oumqpmvgp14','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:07:04','/a564316/luat-dac-khu-tho-le-truong-huong.html')