GỬI CHÍ MÃNH-HẬU DUỆ...CHÍ PHÈO! Thơ. Lê Trường Hưởng

'Không có chữ 'Trung Quốc' nào trong dự thảo luật đặc khu'GỬI CHÍ MÃNH-HẬU DUỆ…CHÍ PHÈO!

 

“Luật Đặc Khu Trung Quốc có đâu?”

Không sai! Vì chính chủ…Ba Tàu!

Lập lờ chữ nghĩa hòng…trôi chóng

Đánh lận nội dung muốn…thoát mau

“Đầy tớ trung thành” mà kế hiểm

Nô tài "mẫn cán" lại mưu sâu

Rước Voi cõng Rắn vào thay…Chủ

Phạm tội tầy đình chẳng thọ lâu!

 

L.T.H.

 

                               Đặc khu kinh tế Vân Đồn 

                       Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','0u7ar0s5omutv6daa0pn6tnc74','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:07:10','/a564333/gui-chi-phung-hau-due-chi-pheo-tho-le-truong-huong.html')