CHÍ LÝ! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

CHÍ LÝ!

 

Kỷ luật hết ai làm việc đây?

Nguyễn Sinh Hùng đã nói câu này!

Suy đi công nhận sao mà đúng

Nghĩ lại tán đồng thật quá hay!

Từ dưới lên trên…dây bẩn cả

Từ cao xuống thấp…nhúng chàm đầy!

Cho thôi "cầy cuốc"...người đâu nhỉ?

Công bộc đi tìm khó lắm thay!

 

L.T.H.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','buh9ab2r6vjh9t6cj0srdc7rs7','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:07:16','/a564389/chi-ly-tho-le-truong-huong.html')