THUA TÂM LÝ! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

THUA TÂM LÝ!

 

Tâm lý các em vẫn...sợ Hàn

Thua hai quả trước thấy...hơi oan

Đối phương tinh quái nhanh ghi điểm

Hàng thủ lơ ngơ chóng mất bàn

Đẳng cấp họ nhìn chưa trội hẳn

Tài năng ta thấy cũng…sàn sàn

Đội hình xốc lại chơi sòng phẳng

Thầy Park phải chăng đã tính toan

 

L.T.H.

 

Assignment help

Online Assignment help

Law assignment help 

Psychology is the most crucial discipline which supports other disciplines as well. Students have to write essay assignments on the several topics of psychology which are assigned by teachers. Students Assignment Help provides the services of customer psychology assignment help to the students.All Assignment Help is an online Assignment Help and assignment writing service offering expert assignment help.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','5u3fjej7huq8uo4kat1q0pc396','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 08:31:30','/a564927/thua-tam-ly-tho-le-truong-huong.html')