MỞ MẮT TO RA! Thơ. Lê Trường Hưởng

Cách đánh vần lạ cho học sinh lớp 1: Chuyên gia ngôn ngữ học cũng băn khoăn

 

 

MỞ MẮT TO RA!

 

Xem cháu viết mà nước mắt rơi

Lòng đau không thể nói nên lời

Bé ôm chữ mẹ kiên cường giữ

Trẻ ấp tiếng cha quyết chẳng rời

Ngọc Đại “đánh vần” sai quá lớn

Bùi Hiền “cải tiến” tội tầy trời

Âm mưu phá hoại nền Văn hóa

Mở mắt to ra hỡi các người!

 

L.T.H.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','28u3cltb0qnf4idu2a8akih3v2','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 08:22:44','/a565009/mo-mat-to-ra-tho-le-truong-huong.html')