NGU VÀ DỐT! Thơ. Lê Trường Hưởng

Trả lời chính thức của Viện Ngôn ngữ học về đề xuất cải cách chữ viết của ông Bùi Hiền

 

NGU VÀ DỐT!

 

Dốt vì Ngôn Ngữ…thiếu tinh thông

Dốt “cải tiến” mau để lập công

Ngu bởi già rồi ham hố quá

Ngu do lớn tuổi chửa vừa lòng

Dốt bằng Tiến sĩ mà không đặng

Dốt chức Giáo sư vẫn chẳng xong

Ngu sắp tàn đời sinh đốc chứng

Ngu Dân nguyền rủa uất trong lòng!

 

L.T.H.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','arnrh0rllest0054a1f6djg741','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 07:52:18','/a565302/ngu-va-dot-tho-le-truong-huong.html')