CHỮ VIỆT (1). Thơ. Lê Trường Hưởng

          Chân dung Alexandre de Rhodes

 

CHỮ VIỆT (1)
 

( Bát vĩ đồng âm )
 

A Lếch xăng Đờ Rốt (Alexandre de Rhodes)* giúp ta

Ký âm tiếng nói Việt thôi mà

Giống như nốt nhạc Đồ Rê Fá...

Y hệt giọng người Bác Mẹ Cha...

Quốc Ngữ Ngài tư duy vất vả

Chữ mình Linh Mục đã sinh ra

La Tinh văn tự văn minh quá

Nhớ mãi công ơn của Đức Cha!

 

L.T.H.

 

 

Yaqub Nipu

Nipu

I like to read such articles and to search for them I use http://casinolab.blogginger.com/new-casino-rizk-review/

Mohammad Yaqub Nipu

Nipu

I like to read such articles and to search for them I use http://onlinecasinohex.ca/

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','1dc9hv5t3oe5nv2ims4pgdaqj1','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 07:46:49','/a565326/chu-viet-tho-le-truong-huong.html')