MUỐN PHÁ TAN RA! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

MUỐN PHÁ TAN RA!

 

Cuốc đất lộn sòng với Quốc gia

Sa lưới cũng không khác phía xa

Châu báu Trâu cày cùng một chữ

Mẹ Cha Tra tấn giống nhau mà

Ngờ (ng) quờ (q) thay để làm chi thế?

Záo zụk  đổi cho giáo dục à?

Tiếng Việt La tinh sao kỳ diệu

Bùi Hiền lại muốn phá tan ra!

 

L.T.H.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','55e96uoq7m3bb9u1d3lk5r6jb5','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 07:56:33','/a565337/muon-pha-tan-ra-tho-le-truong-huong.html')