CHỮ VIỆT (2). Thơ. Lê Trường Hưởng

Nhà Bác học khai sinh ra chữ Việt Alexandre de Rhodes

 

CHỮ VIỆT (2)

 

Bốn Thế kỷ qua Chữ Việt mình

Do cha Đắc Lộ* đã khai sinh

Vượt trên tất cả rừng ngôn ngữ

Hơn hẳn biết bao tiếng tượng hình!

Ký tự tạo ra sao hiện đại

Âm thanh ghi lại thật văn minh

“An Nam” vụt sánh ngang Cường quốc

Tạc dạ công lao nặng nghĩa tình!

 

L.T.H.

 

* Tên Việt Nam của "Nhà Truyền giáo vĩ đại", Nhà Bác học Alexandre de Rhodes

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','1ane62itnltg446l3jqv68dij6','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 07:00:01','/a565351/chu-viet-2-tho-le-truong-huong.html')