HAI KẺ TỘI ĐỒ! Thơ. Lê Trường Hưởng

 

HAI KẺ TỘI ĐỒ!

 

Hãy thẩm tra hai kẻ tội đồ!

Quê đâu hay chính gốc…Tầu ô?

Hán gian đánh lận thò chân nhập?

Thù địch lập lờ giấu mặt vô?

Tiếng Việt gắng công làm…biến mất!

Chữ Nam ra sức hóa…thành tro!

“Nghìn năm Bắc thuộc” mong quay lại

Hãy thẩm tra hai kẻ tội đồ!

 

L.T.H.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','sc7ufegk6et0hqurva7ha7mrh5','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 07:15:13','/a565382/hai-ke-toi-do-tho-le-truong-huong-1.html')