ĐỪNG XÚC PHẠM…?(!) Thơ. Lê Trường Hưởng

Đừng xúc phạm thầy Hồ Ngọc Đại và thầy Bùi Hiền

 

 

 

ĐỪNG XÚC PHẠM…?(!)
 

( Bát vĩ đồng âm )
 

“Đừng xúc phạm hai ông Giáo Sư!”

Nói nghe sao…dễ thế này ư?

Bùi Hiền cải tiến…bay ngôn ngữ

Ngọc Đại phát âm…biến các từ

Quốc túy* mưu toan hòng…bức tử

Quốc hồn** ý định muốn…làm hư

Coi khinh quần chúng không dung thứ!

Văn…chửi dân gian vốn có dư!

 

L.T.H

* Quốc túy: (Từ cũ) cái tinh hoa trong nền văn hoá của một dân tộc, một quốc gia

** Quốc hồn: (Từ cũ) tinh thần đặc biệt của dân tộc, do lịch sử lâu đời kết tinh lại mà thành, tạo nên sức sống của một quốc gia.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','bdoerd5aurgdp07vvi202upph2','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 07:46:04','/a565429/dung-xuc-pham-tho-le-truong-huong.html')