HỎI PHÙNG XUÂN NHẠ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Trăm  triệu  cuốn  sách  Giáo  khoa  thành  giấy  vụn  lãng  phí  nghìn  tỷ  đồng

 

HỎI PHÙNG XUÂN NHẠ!
 

( Cử Tri chất vấn )
 

Hỏi Phùng Xuân Nhạ trả lời ngay!

Sách Giáo Khoa in…lạ thế này?

Bài tập chung vào không thấy dở?

Vở làm riêng biệt chẳng cho hay?

Một năm xong…bỏ sao mà phí!

Hết học kỳ…quăng thật tiếc thay!

Cha mẹ oằn lưng mà gánh nặng

Làm nghèo Đất nước chính là đây!

 

L.T.H.

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','tu079qm0v544q12aju9camab07','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 06:59:54','/a565511/hoi-phung-xuan-nha-tho-le-truong-huong.html')