NHẠ NHÁ…NHẢ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Trăm  triệu  cuốn  sách  Giáo  khoa  thành  giấy  vụn  lãng  phí  nghìn  tỷ  đồng

 


NHẠ NHÁ…NHẢ!

 

Tham ô lãng phí chính là đây!

Tìm kiếm đâu xa? ở chỗ này!

Nghìn tỷ biết rằng không…nuốt cả

Tiền to thấy rõ đã…làm bay!

Giáo Khoa trăm triệu dùng xong…bỏ

Sách mới vô vàn học hết…thay!

Nhạ…nhá nhiều năm nay phải…nhả

Làm nghèo đất nước “xử nghiêm” ngay!

 

L.T.H.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','048scbefkjcsf2dmb5k05a0l14','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 07:42:27','/a565519/nha-nhanha-tho-le-truong-huong.html')