ƠN CHÚA ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

A lếch xăng đờ rốt (*) đến đây
Tạo ra Quốc ngữ Việt Nam nà

More...

GẮN KẾT HÀI HÒA...Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đôi bên gắn kết thật hài hòa!

 

More...

GIÓNG NHAU! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tôi với bạn mình thật giống nhau

More...

TÂM HƯƠNG XIN THẮP…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tâm hương xin thắp một vần thơ…

More...

KHÚC NHẠC ĐÊM MƯA. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Khúc nhạc đêm mưa rộn khắp nơi…

 
 

More...

LẠI...VỈA HÈ ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Dự Án đều lo “tái định cư”
Vỉa hè “giành lại”…kệ thây ư?

More...

MƯA...HỎI TRỜI ? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mưa Hạ hay Xuân muốn hỏi Trời ?

More...

MƯA XUÂN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mưa Xuân lướt thướt kéo dầm dề

More...

RA QUÂN...Thơ.Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Ra quân giành lại vỉa hè” đây!

More...