TẾT ĐẾN XUÂN SANG...Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tết đến xuân sang lại chạnh buồn

More...

ĐINH DẬU ĐẾN ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đinh Dậu thong dong đến đã gần

 
 

More...

DONALD TRUMP NÓI... Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ngạo mạn kiêu căng đi…ngược lại
Donald ngôn xuất…chướng tai sao!

More...

TỰ HỎI ? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nhưng chất NGƯỜI ta làm thức tỉnh
Đấu tranh tiêu cực quyết xông pha!

More...

MIỀN TRUNG CÓ TẾT KHÔNG ? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đinh Dậu miền Trung có Tết không?

More...

DẠY CON...HƯ! Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cứ ngỡ “xử nghiêm” Cha vẫn nói

Chẳng ngờ càng thấy chúng…hư hơn!

More...