“NHẠC HỘI” HAY…MA TÚY HỘI? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Nhạc hội” kinh hoàng giữa Thủ Đô!

Bẩy thanh niên chết ở Tây Hồ!

More...

Ở ĐÂU ĐÂY NHỈ? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Sáng dậy nhìn quanh và tự hỏi

Ở đâu đây nhỉ…chỗ nằm tôi?

More...

CẤM…THỊT CHÓ?(!) Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mỹ Âu Thú cảnh không hề giống

Đất Việt Cầy Tơ khác hẳn mà

More...

NHẠ NHÁ…NHẢ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nhạ…nhá nhiều năm nay phải…nhả

Làm nghèo đất nước “xử nghiêm” ngay!

More...

HỎI PHÙNG XUÂN NHẠ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hỏi Phùng Xuân Nhạ trả lời ngay!

Sách Giáo Khoa in…lạ thế này?

More...

HƯƠNG…GÌ ? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cái tên thơm ngát Đoàn Hương
Mà mùi lại thấy khác thường làm sao!

More...

ĐỪNG XÚC PHẠM…?(!) Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Coi khinh quần chúng không dung thứ!

Văn…chửi dân gian vốn có dư!

 
 

More...

HAI KẺ TỘI ĐỒ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hãy thẩm tra hai kẻ tội đồ!

Quê đâu hay chính gốc…Tầu ô?

More...

CHỮ VIỆT (2). Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bốn Thế kỷ qua Chữ Việt mình

Do cha Đắc Lộ* đã khai sinh

More...

MUỐN PHÁ TAN RA! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tiếng Việt La tinh sao kỳ diệu

Bùi Hiền lại muốn phá tan ra!

 
 

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','s398sko8fe3nph23m7ue5sg872','0','Guest','0','54.225.59.14','2018-09-19 00:40:47','/ac13113/tho/page-1.html')