CHỮ VIỆT (2). Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bốn Thế kỷ qua Chữ Việt mình

Do cha Đắc Lộ* đã khai sinh

More...

MUỐN PHÁ TAN RA! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tiếng Việt La tinh sao kỳ diệu

Bùi Hiền lại muốn phá tan ra!

 
 

More...

CHỮ VIỆT (1). Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

A Lếch xăng Đờ Rốt (Alexandre de Rhodes)* giúp ta

Ký âm tiếng nói Việt thôi mà

More...

NGU VÀ DỐT! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Dốt vì Ngôn Ngữ…thiếu tinh thông

Dốt “cải tiến” mau để lập công

More...

MỞ MẮT TO RA! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Âm mưu phá hoại nền Văn hóa

Mở mắt to ra hỡi các người!

More...

NGỌC ĐẠI HAY NGỐC DẠI? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ngọc Đại thành ra ngốc dại rồi!

Bao năm “nghiên cứu” hóa…cơm toi

More...

KHAI TRƯỜNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Trẻ thơ ríu rít đến khai trường

Trong sáng hồn nhiên thật dễ thương!

More...

GƯƠNG NGƯỜI HÀN QUỐC! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Vua áo đen” Hàn xử ép ta

Người dân bản quán chẳng cho qua

More...

MONG…BÃO! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mong…bão tràn về bay biến hết

Ngôi nhà mối mọt đục nhiều nơi!

More...

“ TẾT ĐỘC LẬP ” ?(!) Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bác Hồ nơi Mác Lê nhìn thấu?

Chắc hẳn trong lòng cũng quặn đau?

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','rr59pt9kmbhf17eqvn36meppj5','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-20 06:59:16','/ac13113/tho/page-2.html')