TRẬN BÁN KẾT 2! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bán kết trận Cầu rạng sáng mai

Được vào Chung kết sẽ là ai?

More...

HẠ HỒI PHÂN GIẢI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Kịch tính cao dần lên  đỉnh điểm

Hạ hồi phân giải…biết ngay mà!

More...

CÓ ĐÔI LỜI…Thơ.Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tôn trọng lẫn nhau điều quý nhất

Băn khoăn trăn trở có đôi lời…

 
 

More...

BỖNG VỤT LỚN LÊN.Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đáng khen tuổi nhỏ mà không nhỏ

Bỗng vụt lớn lên giữa đại ngàn!

More...

ANH VÔ ĐỊCH? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Quê hương Bóng Đá” đá càng hay!

Vô địch chiếm ngôi Uôn Cúp (World Cup) này?

More...

GIẤC MƠ VÀNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Lục địa già nua” bừng sức trẻ

Đã thành hiện thực giấc mơ vàng!

More...

AI VÔ ĐỊCH? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nửa bán cầu Tây Ngôi chiếm đoạt

Hay già nua Lục địa (*) thăng hoa?

More...

DỄ...GIẢI THÍCH! Thơ.Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Dễ…giải thích thôi Cán bộ này

Bằng thì đủ loại…dấu son đây

More...

MÈO ĐEN…TIÊN TRI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

May rủi do “Miu cưng” quyết định!

Thay cho…Thầy Pháp thấy là…nên!

More...

NÂY MA…DIỄN HÀI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nây Ma (Neymar) đẳng cấp…diễn hài cao!

More...