QUYẾT CHIẾN UAE! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Vùng trũng” tự hào luôn cổ vũ

Huy chương đồng gắng đoạt mang về!

More...

THUA TÂM LÝ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tâm lý các em vẫn...sợ Hàn!

Thua hai quả trước thấy hơi oan

More...

LỖI TẠI AI? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đã thua không thể “ngẩng cao đầu”

Lỗi ở các em? Chẳng phải đâu!

More...

TIẾN LÊN NÀO! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Xung trận kèn vang giục giã rồi!

Tiến lên nào các Chiến binh ơi!

More...

TRẬN BÁN KẾT LO NHƯNG…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Lo nhưng vẫn chúc…thắng luôn người!

More...

CẢM ƠN THẦY PARK! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thầy Park còn trên cả tuyệt vời!

More...

BẮT NẠT KHÔNG DỄ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bắt nạt bây giờ chẳng dễ đâu!

More...

HẠNH PHÚC. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hạnh phúc ai còn cả mẹ cha

More...

VU LAN BÁO HIẾU. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Vu lan báo hiếu được làm sao?

Đôi ngả âm dương có cách nào?

More...

CHUYÊN GIA HAY…CHUYÊN RA? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Phán bảo cứ như là…Thánh sống

 

Chuyên vào chẳng được lại…chuyên ra!

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','qao9a1ioe516f199cb9j5q59q3','0','Guest','0','54.225.59.14','2018-09-19 00:32:07','/ac13113/tho/page-3.html')