GỬI CÁC NGÀI NGHỊ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đất đai Tiên Tổ mang dâng hiến

Bán nước cầu vinh tội ngút trời!

More...

HỎI QUỐC HỘI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cả nước sục sôi chung ý chí

Đặc khu Dự luật chớ nên ghi!

More...

TRUYỀN NHÂN CỦA…CHÍ PHÈO! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Chí Dũng truyền nhân của…Chí Phèo!

 

Muốn Làng phát triển đến…tong teo

More...

GỬI TÊN ĐẦY TỚ…PHẢN CHỦ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Dân là cha mẹ đẻ ra mày

Nuôi béo để mà hỗn láo đây!

More...

CÂU CHUYỆN ĐẶC KHU. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Câu chuyện “Đặc Khu” như lửa bỏng

Quốc Gia đứng trước sự tồn vong!

More...

HỎI ĐẦY TỚ VỀ...THU GIÁ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Luật nào quy định đấy Kiên ơi?

“Thu giá” Thể thay thật nực cười!

More...

NÀY ÔNG THỂ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Từ chức ngay đi không sẽ muộn

Còn mang tiếng xấu mãi trên đời!

More...

QUÁ...KINH ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Có thể nào tin ở mắt mình?

Hội thi trao Giải thấy mà…kinh!

More...

HAI TƯ LỆNH GIAO THÔNG VẬN TẢI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Báo chí, Nhân dân thảy đều ngao ngán
Còn phải ăn…Giá Đỗ đến bao giờ?

 
 

More...

ĐÁNG KHEN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đáng khen Hình sự đã trao ngay

Tiền thưởng phá nhanh vụ Án này

More...