ÔI! MŨI CÀ MAU! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bao giờ hết Đước Năm Căn
Ông Trang hết lá Viên An hết rừng
Khai Long hết xác cá Đường
Mũi Cà Mau đó ta nhường cho bay
( Ca Dao )

More...

CHỌN AI? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Văn Lâm phấn đấu chờ cơ hội

Văn Quyết gắng hơn ở dịp này

More...

CẢM ƠN ĐỘI UZBEKISTAN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đội bạn cảm ơn đã tới đây!

More...

CHÍ LÝ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Kỷ luật hết ai làm việc đây?

Nguyễn Sinh Hùng đã nói câu này!

More...

ĐÃ HIỂU! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thực tế nhìn vào đã hiểu ra

Nguyên nhân vụ việc xảy quanh ta

More...

GỬI CHÍ MÃNH-HẬU DUỆ...CHÍ PHÈO! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Luật Đặc Khu Trung Quốc có đâu?”

Không sai! Vì chính chủ…Ba Tàu!

More...

LUẬT ĐẶC KHU. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Sơn hà Nam quốc vua Nam ở

Nhượng đất cho người chỉ có…ngu!

More...

ĐỊA DANH MỚI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hai địa danh vừa mới…đặt mà!

Cũng do…mưa lớn đợt vừa qua   

More...

TỨ HÙNG ?(!) Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bốn Đội này sao gọi…”tứ hùng”?

Tự phong ngộ nhận nói lung tung!

More...

LẪN QUÁ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mới bảy nhăm (75) mà…lẫn quá thôi!

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','uikorn6n58ferlvccbs5rv7677','0','Guest','0','54.225.59.14','2018-09-19 00:23:48','/ac13113/tho/page-5.html')