HY SINH CAO CẢ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Kính cẩn nghiêng minh trước các Anh

Quên thân để bảo vệ dân lành

More...

ÔI VNWEBLOGS! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nhớ thuở đông người lòng tiếc nuối

Nghĩ thời đủ mặt dạ nao nao

More...

CỰU BINH HÓA…TÂN BINH!

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cựu binh bỗng chốc hóa…tân binh!
Phây Búc đã gây rắc rối mình

More...

HẢI PHÒNG MẾN YÊU.Thơ. Lê Trường Hường

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nhân Ngày hội thơ Đường lần thứ XIII tai Hải Phòng

More...

ĐẤT CẢNG MỞ HỘI THƠ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Chào mừng Ngày hội thơ Đường Luật Việt Nam!

 

More...

THĂNG ƠI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Công to tội bé rồi ân xá

“Bóc Lịch” nhanh thôi hãy vững tâm!

More...

TỨC CẢNH. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mây gió trăng hoa tuyết núi sông

Lúa xanh tươi tốt trải trên đồng

More...

BÔNG TA. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Một sớm trong lành chợt nhận ra

Đầm Sen thanh khiết có bông ta!

More...

ĐỨC HY SINH. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Chị em vĩ đại từ thu vén

Thắm đức hy sinh một dấu son!

More...

XỬ TỨC THÌ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Phải nghiêm trị kẻ hạ nhục Cô giáo!

More...