CHẲNG THỂ ĐỦ LỜI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Công dung ngôn hạnh sao toàn vẹn

Chẳng thể đủ lời để ngợi ca!

More...

HỒNG QUẦN TÂN CỔ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Phụ Nữ ngày nay tài việc nước

Chị em thời đại giỏi tề gia

More...

CHÂN DUNG & CHÂN TƯỚNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

hân dung luôn đẹp đẽ phô ngoài

Chân tướng lộ ra hỏi mấy ai?

More...

THẢ THƠ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Chớ làm ô nhiễm cả bầu trời!

More...

THỊ PHI ĐỘC ĐỊA! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Độc địa làm sao tiếng thị phi

Tựa như rắn Hổ nọc phun phì

More...

CHÓ/ Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Năm Tuất nói chuyện Chó

More...

ĐÂU CÓ TIẾC LỜI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Năm Mậu Tuất nói về…Tuất

More...

ANH HÙNG CỨU NƯỚC. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mông năm đuổi giặc khỏi Thăng Long

Chiến hắng Đống Đa náo nức lòng

More...

NGUYÊN ĐÁN TẾT THUẦN VIỆT! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Văn minh Lúa nước đã sinh ra

Nguyên Đán Tết thuần tộc Việt ta

More...