NHÂN QUẢ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tội tầy đình phạm sao mà thoát

Nhân đã gieo trồng quả…hái đây!

More...

LA THĂNG SI GIÁNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

La Thăng Si Giáng chuyển luôn gam

Diễn tấu thật hay Nhạc đã làm

More...

LAI PHẢI NÓI VỀ ÔNG...Thơ. Lê Trường Hưởng…

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đen trắng đúng sai cần làm rõ kịp thời
Để chứng minh ông người đạo cao đức trọng! 

More...

THU…XẢ XẢ …THU. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cái gốc chính là…vị trí sai!

Thu rồi…xả Trạm sẽ lâu dài

More...

MUỐN…NGU DÂN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Rắp tâm tìm cách để…ngu dân

Tiếng Việt tinh hoa muốn xóa dần!

 

More...

TIẾNG VIỆT. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cụ Hồ cùng các bác Đồng Trinh

Xưa vẫn chăm lo Tiếng Việt mình

More...

ĐÂU RỒI? CÁC NHÀ THƠ? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong!

( Cảm tưởng đọc “Thiên Gia Thi”-Hồ Chí Minh )

More...