THỊ PHI ĐỘC ĐỊA! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Độc địa làm sao tiếng thị phi

Tựa như rắn Hổ nọc phun phì

More...

CHÓ/ Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Năm Tuất nói chuyện Chó

More...

ĐÂU CÓ TIẾC LỜI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Năm Mậu Tuất nói về…Tuất

More...

ANH HÙNG CỨU NƯỚC. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mông năm đuổi giặc khỏi Thăng Long

Chiến hắng Đống Đa náo nức lòng

More...

NGUYÊN ĐÁN TẾT THUẦN VIỆT! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Văn minh Lúa nước đã sinh ra

Nguyên Đán Tết thuần tộc Việt ta

More...

TÁO MẬU TUẤT. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mậu Tuất Táo quân diễn nhạt phèo

More...

MẬU TUẤT. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mậu Tuất về vui náo nức lòng

Bình yên sẽ đến với non sông

More...

KÍNH CÁO! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thủy tinh thể đục mắt gần…mù!

Đọc viết bây giờ thấy tối u!

More...

TIỀN THƯỞNG TẾT. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tiền thưởng Tết chi thật khác nhau

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','somnqjo53acn00rnn5ig3kgfr0','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:05:48','/news/page-10.html')