MUỐN…CHƠI KHĂM? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Trạng chết Chúa cũng băng hà
Dưa Gang đỏ đít thì Cà đỏ trôn

More...

NGHIÊM MINH XỬ LÝ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Vũ Trọng Lương nâng vì lợi ích?

Phó Phòng Sở cộng bởi Tin cài?

More...

PHẢN LƯỚI NHÀ? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Tội đồ” đừng gán cho người rủi

Bị động vô tình hãy bỏ qua!

 
 

More...

KHEN ĐỘI TUYỂN CROATIA! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đất nước chỉ hơn bốn triệu dân

Tài năng Bóng Đá…chật ngoài sân!

More...

NƯỚC NGA TUYỆT VỜI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

World Cup nước Nga tuyệt vời vời!

Tổ chức thành công cả cuộc chơi

 

 

More...

PHÁP LẠI ĐĂNG QUANG! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thắng Croát ti a thật vẻ vang!

Hai mươi năm Pháp lại đăng quang!

More...

BỐN NĂM…CHỜ NỮA! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Giấc mộng đôi bên đành…ấp ủ

Bốn năm…chờ nữa sẽ thăng hoa?

More...

TRẬN CHUNG KẾT PHÁP CROATIA. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Gà Trống Gô Loa sẽ gáy vang?

Ca Rô đoạt được Cúp màu vàng?

More...

BỈ ANH TRANH GIẢI BA. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bỉ Anh quyết một trận thư hùng

Vô địch…trượt là mối hận chung

More...

GIẤC MỘNG…TAN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Năm hai ( 52 ) năm mộng vẫn hoàn…mơ

Anh quốc đã thua thật bất ngờ!

More...