TÁO CHẦU TRỜI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hăm ba tháng chạp Táo chầu Trời

More...

ÁNG MÂY VÀNG ĐÃ BAY ĐI…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Áng mây vàng rực đã bay đi…

More...

ÔNG BỤT RỪNG XANH. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Bầu Đức” cái tên gọi mến yêu

Bao Người hâm mộ  cảm ơn nhiều

More...

ÔNG BỤT PARK HANG SEO. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bụt không thiêng tại chính Chùa nhà

Đã thuận tình sang đất khách xa

More...

CẢI THIỆN GIỐNG NÒI Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nhẹ cân thấp bé kém người ta

Cải thiện giống nòi đã đặt ra

More...

SUÔNG…LƠ...BUÔNG? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tiền tỷ thưởng đâu? Chắc…nói suông!

Đầu tiên cao giọng cuối lơ…buông

More...

VIỆT GIÉT (VIETJET)…RÉT! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

U hai ba (U23) tuổi còn trong trắng

Phản cảm phải ngăn chặn kịp thời!

More...

CHỚ NGỦ QUÊN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Chớ ngủ quên nằm trên chiến thắng

Đôi chân thần tốc tiến không ngơi!

More...

TRẬN CHUNG KẾT! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đạp bằng mọi thứ xông lên trước

Chiến thắng mang về sẽ gấp đôi‼

More...

BẤT NGỜ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Thể thao vua” chứa bao điều lạ

“Tấm đệm” vùng lên đoạt chức Vương”?

More...