LUẬT ĐẶC KHU. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Sơn hà Nam quốc vua Nam ở

Nhượng đất cho người chỉ có…ngu!

More...

ĐỊA DANH MỚI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hai địa danh vừa mới…đặt mà!

Cũng do…mưa lớn đợt vừa qua   

More...

TỨ HÙNG ?(!) Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bốn Đội này sao gọi…”tứ hùng”?

Tự phong ngộ nhận nói lung tung!

More...

LẪN QUÁ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mới bảy nhăm (75) mà…lẫn quá thôi!

More...

DÒNG THƠ BÁC HỌC. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Chín chín ngón chơi” (*) đã…thử qua

Dòng thơ bác học thật bao la

More...

NẮNG MƯA. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nắng nhạt ngỡ là được…xả hơi

Lại mưa trĩu nặng cả bầu trời

More...

MONG ĐƯỢC...“ CẢNH CÁO ”! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Cảnh cáo” Quan mình vẫn…ước ao

Tầy đình tội lỗi…chẳng làm sao!

More...

GỬI TƯỚNG VĨNH! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Trung Tướng đã lên được cấp hàm

Mà sao chưa thỏa vẫn còn ham

More...

GÃI NGỨA! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nằm xuống cùng nhau…diễn vở nào!

Cây roi nhất định phải giơ cao!

More...

NGUYỆT THỰC TOÀN PHẦN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nguyệt thực toàn phần cả Nghĩa Trang

Các Anh nằm đó thẳng ngay hàng

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','glbkr39s89f6sqrehhl1dgoqt3','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:04:05','/news/page-2.html')