CHẲNG RỜI SÂN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Dù…mơ huyền quyết chảng rời sân !

More...

VA LEN TIN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hãy yêu say đắm và tha thiết
Rực rỡ ngọt ngào hạnh phúc thay!

More...

CHÙM THƠ VIẾT NHÂN DỰ NGÀY THƠ NGUYÊN TIÊU. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ngày thơ đất Việt đến đây rồi!
Văn Miếu trang hoàng khắp đó thôi?

More...

THỰC MỤC SỞ THỊ Ở VIỆN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ba “Quý bệnh nhân” chỉ…một giường!

More...

TẾT KHÔNG...BUỒN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thấy vậy Nàng Thơ đến vấn an!

More...

BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY VÀ TẾT VUA HÙNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Thoát Trung” ta hãy làm mau
“Nghìn năm Bắc thuộc” từ lâu qua rồi!

More...

VIẾNG TƯỢNG HOÀNG ĐẾ qUANG TRUNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ai xếp cho Ngài đứng khuất đây?

More...

TẾT KỶ DẬU XƯA...Thơ. Lê Trường Hưởn

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tôn Sĩ Nghị tan sao hởi dạ
Sầm Nghi Đống chết thật vui lòng

More...