DONALD TRUMP NÓI... Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ngạo mạn kiêu căng đi…ngược lại
Donald ngôn xuất…chướng tai sao!

More...

TỰ HỎI ? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nhưng chất NGƯỜI ta làm thức tỉnh
Đấu tranh tiêu cực quyết xông pha!

More...

MIỀN TRUNG CÓ TẾT KHÔNG ? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đinh Dậu miền Trung có Tết không?

More...

DẠY CON...HƯ! Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cứ ngỡ “xử nghiêm” Cha vẫn nói

Chẳng ngờ càng thấy chúng…hư hơn!

More...

TIỀN ĐÂU RA? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Dân biết, Dân bàn, kiểm tra
Công minh, trung thực mới là “vì dân”!

More...

GIỮ CHIẾU THƠ ĐƯỜNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Chiếu Thơ Đường giữ có bầy tôi!

More...