NHÌN DÒNG QUÁ KHỨ…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nhìn dòng quá khứ mãi trôi xa

Day dứt khôn nguôi lúc tuổi già

More...

TỔ ĐẠI BÀNG ĐÂU Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tổ Đại Bàng đắm dưới biển sâu?

Cỏn con Chim Chích thấy sao sầu!

More...

ÔI! ĐẤT NƯỚC TÔI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Sâu mọt nội xâm tàn phá Nước

Giặc ngoài xâm chiếm thật đau lòng!

More...

MAU TRỪNG TRỊ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Độc ác bất nhân đến thế này!

Chỉ vì lợi nhuận chẳng nương tay

More...

GỬI HACKER MŨ ĐỎ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Muốn tốt phải nghe lời phản biện
Một chiều ca ngợi ắt là…gay!

More...

SẮP BÃO! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ý trời bởi lắm người mong đợi

Lòng đất vì bao kẻ ngóng trông

More...

THỊNH SUY. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thịnh suy quy luật của muôn đời

Thịnh hợp lòng dân thuận ý trời

More...

MÓN QUÀ...MƯỜI NĂM. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đầu dẫu bạc nhưng tình thắm đậm
Bùi Văn Lung thân quý đã bao năm!

More...

TRÍ QUAN “TÀI” TRÍ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Tài” trí thông minh nhanh nhậy quá

Trí Quan…thất thủ thật là hay!

More...