THƯƠNG NHỚ CÁC ANH! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thắp nén tâm hương để tạ ơn!

More...

HỎI LŨ ĐẦY TỚ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Dân đóng thuế nuôi lũ chúng mày

Ăn no rửng mỡ cả lên đây

More...

HỌC NGÀNH GIÁO DỤC ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Học ngành Giáo Dục…soi toàn Quốc!

Ung nhọt cắt ngay chớ sợ đau!

More...

THƯƠNG ÔNG VINH! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nghe mà thương quá Triệu Tài Vinh! (*)

Thù địch quanh ông chúng vẫn rình

More...

BA THẦY GIÁO TRẺ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ba thầy giáo trẻ đáng tôn vinh!

More...

HỌC NHAU ? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Sơn La Xứ Lạng…học Hà Giang?

Lặng lẽ…chỉnh sau chẳng vội vàng

More...

MUỐN…CHƠI KHĂM? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Trạng chết Chúa cũng băng hà
Dưa Gang đỏ đít thì Cà đỏ trôn

More...

NGHIÊM MINH XỬ LÝ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Vũ Trọng Lương nâng vì lợi ích?

Phó Phòng Sở cộng bởi Tin cài?

More...

PHẢN LƯỚI NHÀ? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Tội đồ” đừng gán cho người rủi

Bị động vô tình hãy bỏ qua!

 
 

More...

KHEN ĐỘI TUYỂN CROATIA! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đất nước chỉ hơn bốn triệu dân

Tài năng Bóng Đá…chật ngoài sân!

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','l1vq22b183mcvaq7b2j6gehvl2','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:04:02','/news/page-3.html')