MỒNG BỐN HÓA VÀNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mồng bốn hóa vàng tục lệ xưa

More...

MONG XUÂN...Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mong Xuân ấm áp với muôn người        

More...

TẾT ĐẾN XUÂN SANG...Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tết đến xuân sang lại chạnh buồn

More...

XUÂN ĐINH DẬU ĐẾN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Gà gáy báo xuân Đinh Dậu đến
Mang vể hạnh phúc với bình an

More...

ĐINH DẬU MỘT NĂM VÀNG? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hy vọng làm ăn càng thịnh vượng
Niềm tin sinh sống được an khan

More...

ĐINH DẬU ĐẾN ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đinh Dậu thong dong đến đã gần

 
 

More...

DONALD TRUMP NÓI... Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ngạo mạn kiêu căng đi…ngược lại
Donald ngôn xuất…chướng tai sao!

More...

TỰ HỎI ? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nhưng chất NGƯỜI ta làm thức tỉnh
Đấu tranh tiêu cực quyết xông pha!

More...