VIỆT GIÉT (VIETJET)…RÉT! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

U hai ba (U23) tuổi còn trong trắng

Phản cảm phải ngăn chặn kịp thời!

More...

CHỚ NGỦ QUÊN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Chớ ngủ quên nằm trên chiến thắng

Đôi chân thần tốc tiến không ngơi!

More...

TRẬN CHUNG KẾT! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đạp bằng mọi thứ xông lên trước

Chiến thắng mang về sẽ gấp đôi‼

More...

BẤT NGỜ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Thể thao vua” chứa bao điều lạ

“Tấm đệm” vùng lên đoạt chức Vương”?

More...

XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN!! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tự tin bản lĩnh vào chung kết

Xứng đáng Thầy Trò được ngợi khen!

More...

CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Con đã hơn cha phúc lớn rồi!

Tự hào hãnh diện quá đi thôi!

More...

PARK HANG SEO. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Park Hang Seo đáng mặt ông thầy

Lột xác biến hình Đội tuyển ngay

More...

CHUYỆN CỔ TÍCH. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

U hai ba (U23) giở trang vàng Sử

Kỳ tích lập nên mãi để đời!

More...

ĐINH LA THĂNG NAY VÀ MAI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thăng mãi từ nay phải…giáng rồi!

Tầy đình tội lỗi tưởng là…toi

More...

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Gieo gì gặt nấy là nhân quả

Khóc hối hận hay lại…khóc vờ?

More...