“KHÔNG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN!” Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

U tối đèn soi thành sáng rõ

Không Thầy mọi việc chẳng nên mà!

 
 

More...

PHÁ GIA CHI TỬ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Phá gia chi tử đứa con hư

Tiền bạc đem phung phí chẳng từ

More...

GIỌT NƯỚC MẮT…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Xót thương tiếc nuối dần tan biến

Đâu phải đớn hèn cứ khóc đi!

More...

HỎI TRỜI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tây Bắc sao dân khổ thế này?

More...

LÒNG TIN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Bội tín” thế gian khinh bỉ nhất

Thề nguyền hẹn ước chớ xa rời!

More...

SĨ…RỞM! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đẹp mặt bản thân mất nghĩa tình!

More...

SỐ GÌ? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đầu tuần đố vui cho...vui!

More...

GIỎI NHẤT ĐỊA CẦU! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Như chỗ không người Tình báo đến

Tựa nơi hoang địa chiến binh ra

More...