TỜ LỊCH ĐẦU TIÊN.Thơ.Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cầu chúc yên bình trên trái đất
Ước mong hạnh phúc khắp nơi nơi

More...

XUÂN MƯỜI BẢY. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tuổi mười bảy bẻ gẫy sừng trâu!

More...

VỀ CHO RẢNH ! Thơ Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Các ngài mau chóng…về cho rảnh!

More...

XIN CHÚA BAN PHƯỚC LÀNH! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Phước lành xin hãy ban nhân loại

More...

ĐÔNG VỀ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Vạn vật chìm sâu trong giá rét
Ước thầm băng giá sớm tan thôi!

More...

BỐN CÔ GIÁO ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

BỐN CÔ GIÁO ! Thơ. Lê Trường Hưởng

More...