NHẮN ĐINH LA THĂNG TRỊNH XUÂN THANH. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cho dẫu thuê hàng chục Luật Sư

Cãi cho bay biến tội mình ư?

More...

ĐỀ TƯỢNG BÀ…ƯƠNG. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Vãn cảnh cuối năm Dậu

More...

SẤM TRẠNG TRÌNH. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Năm trăm năm trước Sấm còn vang

Dự báo không sai đến ngỡ ngàng

More...

MONG XUÂN 18…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mười tám mong sao nhiều biến đổi

Bình yên hạnh phúc đến muôn nhà!

More...

CHÀO XUÂN 18! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nghinh tân rạo rực niềm vui sướng

Tống cựu đi mau thấy nhẹ nhàng!

More...

ĐỨNG TRƯỚC DÂM ĐÀM. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hàng Liễu tóc xòa ngả bóng soi

Tiếng chuông Trấn Quốc điểm luân hồi

More...

LỠ BƯỚC SANG NGANG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Lỡ bước sang ngang lỡ bước sang

Chẳng tham vàng bạc chẳng tham vàng

More...

CẦU CHÚA..Thơ. Lê Trường Hưởng.

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cầu xin Đức Chúa với lòng thành

Ban phép nhiệm mầu dứt chiến tranh

More...

HỌC! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Học tập luôn như mới bắt đầu

Học nhiều chưa thấy thấm và

More...

TIẾN SỸ HAY…HAI LÚA? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Kinh phí giá mà “Hai Lúa” được

Trực thăng Tàu lặn cũng làm xong!

More...