CHÙM THƠ VIẾT NHÂN DỰ NGÀY THƠ NGUYÊN TIÊU. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ngày thơ đất Việt đến đây rồi!
Văn Miếu trang hoàng khắp đó thôi?

More...

THỰC MỤC SỞ THỊ Ở VIỆN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ba “Quý bệnh nhân” chỉ…một giường!

More...

TẾT KHÔNG...BUỒN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thấy vậy Nàng Thơ đến vấn an!

More...

BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY VÀ TẾT VUA HÙNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Thoát Trung” ta hãy làm mau
“Nghìn năm Bắc thuộc” từ lâu qua rồi!

More...

VIẾNG TƯỢNG HOÀNG ĐẾ qUANG TRUNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ai xếp cho Ngài đứng khuất đây?

More...

TẾT KỶ DẬU XƯA...Thơ. Lê Trường Hưởn

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tôn Sĩ Nghị tan sao hởi dạ
Sầm Nghi Đống chết thật vui lòng

More...

MỒNG BỐN HÓA VÀNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mồng bốn hóa vàng tục lệ xưa

More...

MONG XUÂN...Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mong Xuân ấm áp với muôn người        

More...

TẾT ĐẾN XUÂN SANG...Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tết đến xuân sang lại chạnh buồn

More...