VE CŨNG…NÓNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Không gian đột ngột im phắng phắc

Cái nóng tắt luôn cả tiếng Ve!

More...

BÍ RÌ RÌ…GÌ Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bí…rì rì gỡ quả là gay!

 
 

More...

THƯƠNG CÁC CHÁU QUÁ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thấy thương các cháu quá đi thôi

More...

KẺ ĐỚN HÈN! thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đớn hèn kẻ đó chính là ta!

Vỏ ốc chui vào chẳng dám ra

More...

ĐỆ NHẤT...TO! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ông Nguyễn Đăng Chương đệ nhất…to!

More...

SUY NGẪM VỀ KIẾP NGƯỜI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Kiếp người ngắn ngủi lắm ai ơi!

Hãy sống sao cho xứng với đời

More...

TỰ NHỦ.Thơ.Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Không thù hận kẻ dối lừa ta

Chỉ giận mình còn kém họ xa

More...

RUỒI TRÂU. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Lòng tin sáng trong phải đặt ở nơi nào
Thật giả, trắng đen nhận biết khó làm sao!

More...

SUY NGẪM VỀ CUỘC ĐỜI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cuộc đời ai cũng giống như ai!

Chỉ khác phải chăng ngắn với dài?

More...