LO THAY! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Lo thay! giờ biết hỏi tin ai?

More...

NỖI ĐAU...Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Gần đau rồi, còn đó nỗi đau xa…

More...

TÌM CÂU GIẢI ĐÁP…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nhân "Giỗ tổ Hùng Vương" 10 tháng 3 Đinh Dậu

More...

ĐƯỢC…ĐẠO THƠ ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thơ ta kiệt tác được trời ban!

More...

NHỚ TRỊNH. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Như cánh Vạc bay” tận cuối trời…

 
 

More...

CÁ THÁNG TƯ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Chớ làm chú Cuội suốt trong đời!

More...

BA ĐỜI TIẾN SĨ NHÃN KHOA ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ba thế hệ đều là Tiến Sĩ!
Niềm tin hy vọng của bao người!

 
 

More...

ƠN CHÚA ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

A lếch xăng đờ rốt (*) đến đây
Tạo ra Quốc ngữ Việt Nam nà

More...

GẮN KẾT HÀI HÒA...Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đôi bên gắn kết thật hài hòa!

 

More...

GIÓNG NHAU! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tôi với bạn mình thật giống nhau

More...