TIỄN CON. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cầu chúc lên đường may mắn nhé!

Con bay về lại bán cầu Tây.

More...

XEM TUỒNG SÂN ĐÌNH. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Sân đình sàn diễn dựng thênh thang

Chiêng trống thanh la rộn khắp làng

More...

PHÉP BIẾN HÓA... Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Úm ba la niệm câu thần chú

Tranh thực quần Ngư vẫn thái bình!

More...

ĐINH LA… THĂNG TÒA! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tiền hô hậu ủng có oai không!

Bảo vệ vây quanh kín mấy vòng

More...

NHẮN ĐINH LA THĂNG TRỊNH XUÂN THANH. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cho dẫu thuê hàng chục Luật Sư

Cãi cho bay biến tội mình ư?

More...

ĐỀ TƯỢNG BÀ…ƯƠNG. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Vãn cảnh cuối năm Dậu

More...

SẤM TRẠNG TRÌNH. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Năm trăm năm trước Sấm còn vang

Dự báo không sai đến ngỡ ngàng

More...

MONG XUÂN 18…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mười tám mong sao nhiều biến đổi

Bình yên hạnh phúc đến muôn nhà!

More...

CHÀO XUÂN 18! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nghinh tân rạo rực niềm vui sướng

Tống cựu đi mau thấy nhẹ nhàng!

More...

ĐỨNG TRƯỚC DÂM ĐÀM. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hàng Liễu tóc xòa ngả bóng soi

Tiếng chuông Trấn Quốc điểm luân hồi

More...