ANH VÔ ĐỊCH? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Quê hương Bóng Đá” đá càng hay!

Vô địch chiếm ngôi Uôn Cúp (World Cup) này?

More...

GIẤC MƠ VÀNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Lục địa già nua” bừng sức trẻ

Đã thành hiện thực giấc mơ vàng!

More...

AI VÔ ĐỊCH? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nửa bán cầu Tây Ngôi chiếm đoạt

Hay già nua Lục địa (*) thăng hoa?

More...

DỄ...GIẢI THÍCH! Thơ.Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Dễ…giải thích thôi Cán bộ này

Bằng thì đủ loại…dấu son đây

More...

MÈO ĐEN…TIÊN TRI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

May rủi do “Miu cưng” quyết định!

Thay cho…Thầy Pháp thấy là…nên!

More...

NÂY MA…DIỄN HÀI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nây Ma (Neymar) đẳng cấp…diễn hài cao!

More...

BÓNG ĐÁ-CHỨC QUYỀN-XUÂN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bóng Đá như Xuân chỉ có thì

Chức Quyền cũng vậy khác nhau chi?

More...

TÌNH TIỀN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Vui chống nóng 39 độ!

More...

CHIẾU…VẮNG ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Đất lành Chim đậu” cần ghi nhớ

Trách nhiệm từng người phải thật cao!

More...

ĐÀNH CHỊU !(?) Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hai mái trống tung đành chịu dột

Tám giờ chuông đánh phải nằm co

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','daqoismnfc5otpdc4nfqq5esl3','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:03:52','/news/page-5.html')