RÉT MÙA ĐÔNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cái rét mùa Đông cắt thịt da

Thương người cơ nhỡ trẻ không nhà

More...

MÙA ĐÔNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Gió bấc mưa phùn như cắt thịt

Mớ ba mớ bảy vẫn run người…

More...

CHẶN ĐỨNG “NHÂN TAI”! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Nâng như nâng trứng” chẳng ăn ai!

Mà bạo hành sao cứ kéo dài

More...

NHÂN QUẢ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tội tầy đình phạm sao mà thoát

Nhân đã gieo trồng quả…hái đây!

More...

LA THĂNG SI GIÁNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

La Thăng Si Giáng chuyển luôn gam

Diễn tấu thật hay Nhạc đã làm

More...

LAI PHẢI NÓI VỀ ÔNG...Thơ. Lê Trường Hưởng…

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đen trắng đúng sai cần làm rõ kịp thời
Để chứng minh ông người đạo cao đức trọng! 

More...

THU…XẢ XẢ …THU. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cái gốc chính là…vị trí sai!

Thu rồi…xả Trạm sẽ lâu dài

More...