NỮ OA ĐÂU ? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

More...

TRÁI TIM ĐAU…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tất cả đã tan tành sụp đổ

Chỉ còn lại một trái tim đau…

More...

TỚ THẦY KHÔN DẠI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại

More...

QUAN ĐẦN DÂN KHỔ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Quan đần dân khổ” có sai đâu

Tất cả là do vị đứng đầu

More...

THỦ TƯỚNG MERKEL! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thủ Tướng Méc Ken (Merkel ) chúc trọn vai!

More...

TRỞ VỀ THÔI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Trang Blốc Vi en (Vnweblogs) đã phục hồi

Cộng đồng phiêu bạt trở về thôi!

More...

NGOI NHÀ FACEBOOK. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ngôi nhà Phây Búc của toàn cầu

Rộng rãi chẳng lo thiếu chỗ đâu

More...

HAI LƯƠNG Y-HAI NHÀ THƠ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đào Phan Toàn ở Thanh Hóa

Liêu Đình Bá ở Phú Yên

More...

TỐT VÀ ĐẸP. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tốt gỗ còn hơn đẹp nước sơn

More...