QUÝ BỘI PHẦN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Khoán thủ

More...

LÀM SAO XÓA BỎ Thơ. Lê Trường Hưởng…?

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Dấu vết chiến tranh còn hiện hữu

Làm sao xóa bỏ hãy mau mau!

More...

NHÀ KHOA HỌC CƯU NƯỚC. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tưởng nhớ Liệt sỹ-Nhà Khoa học Hoàng Kim Giao ( Được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh )

More...

NGHỊCH LÝ CUỘC ĐỜI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tồn tại cuộc đời bao nghịch lí  

Ác đè lên…Thiện cũng nhiều khi!

More...

ĐÁNG KHEN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đáng khen chiến sĩ Nguyễn Văn Thành!

Cảnh sát Giao thông đã rạng danh

More...

PHẢI KHÁCH QUAN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Lái xe liên tiếp chông Công An

Nhìn nhận vấn đề phải khách quan

More...

GIỜ TẦM RA PHỐ…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Giờ tầm ra phố…hãi làm sao!

Hối hả người xe chạy nháo nhào

More...

HÀ LAN…NỰC CƯỜI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cái nước Hà Lan thật…nực cười!

Nhà Tù đem…bán lắm cơ ngơi

More...