LỠ BƯỚC SANG NGANG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Lỡ bước sang ngang lỡ bước sang

Chẳng tham vàng bạc chẳng tham vàng

More...

CẦU CHÚA..Thơ. Lê Trường Hưởng.

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cầu xin Đức Chúa với lòng thành

Ban phép nhiệm mầu dứt chiến tranh

More...

HỌC! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Học tập luôn như mới bắt đầu

Học nhiều chưa thấy thấm và

More...

TIẾN SỸ HAY…HAI LÚA? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Kinh phí giá mà “Hai Lúa” được

Trực thăng Tàu lặn cũng làm xong!

More...

RÉT MÙA ĐÔNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cái rét mùa Đông cắt thịt da

Thương người cơ nhỡ trẻ không nhà

More...

MÙA ĐÔNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Gió bấc mưa phùn như cắt thịt

Mớ ba mớ bảy vẫn run người…

More...

CHẶN ĐỨNG “NHÂN TAI”! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Nâng như nâng trứng” chẳng ăn ai!

Mà bạo hành sao cứ kéo dài

More...

NHÂN QUẢ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tội tầy đình phạm sao mà thoát

Nhân đã gieo trồng quả…hái đây!

More...

LA THĂNG SI GIÁNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

La Thăng Si Giáng chuyển luôn gam

Diễn tấu thật hay Nhạc đã làm

More...

LAI PHẢI NÓI VỀ ÔNG...Thơ. Lê Trường Hưởng…

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đen trắng đúng sai cần làm rõ kịp thời
Để chứng minh ông người đạo cao đức trọng! 

More...