NGẪM SỰ ĐỜI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Quỹ Thời gian thấy đã dần vơi

Nhìn bước đường qua ngẫm sự đời

More...

NHÌN TRÂU 18 NGHĨ VỀ…ĐẦY TỚ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

"Mười Tám" Ô Sin…giống hệt không?

 
 

More...

THÔNG ĐIỆP…TRÂU GỬI CON NGƯỜI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bản Thông điệp gửi đi rồi
Mong Con Người trở lại Người văn minh!

More...

CHỌI TRÂU…VÔ BỔ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Dã man, bạo lực qúa thôi
Chuyển mau sang những thú chơi tốt lành!

More...

GIÁO...NGU. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Giáo…ngu” xin nhận quách cho xong!

 
 

More...

SOI GƯƠNG. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Soi gương bỗng thấy một thằng khờ

More...

QUÂN DÂN CÁ NƯỚC?! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“ Bộ đội cụ Hồ ” đâu chẳng thấy?

“ Vì nhân dân…” mãi phải đề cao!

 
 

More...

KÌNH NGƯ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đồng Tâm lấp lánh một Kình Ngư

More...

MẶT THẬT. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mặt thật cuối cùng cũng lộ ra

Dối lừa che đậy kín bưng mà

More...