QUAN…NGHIỆN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nghiện quyền-ma túy khác gì nhau?

More...

ÔI! LAI CHÂU! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mất mát đau thương đến thế này!

Ông Trời giáng họa chẳng nương tay

More...

CỎ MAY. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cỏ May phóng khoáng mọc trên đồi

Quần áo bám vào chắc quá thôi!

More...

GỬI TẬP CẬN BÌNH! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Biển trời nước Việt hòng ăn cướp!

Bài học ngàn xưa đọc kỹ vào!

More...

NÓNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nóng mọi bề đừng có bỏ qua!

More...

TUỔI…LẪN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đột nhiên “nước cản” như…chưa sạch

Bất chợt Luật niêm tựa…chửa trôi

More...

THƯƠNG…PHÓNG VIÊN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thương Phóng viên mang nỗi khổ tâm

Trở trăn vì cây bút đang cầm

More...

KHAI…TUỔI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nhiều bạn tôi mới…kết được trên FB muốn hỏi tôi :”Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi?” Để…”Dễ bề xưng hô cho thân mật”. Tôi xin:

 

 

More...

HOAN HÔ BÁC TRỌNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bác Trọng tinh tường đã nhận ra!

Nước Ngoài giấu mặt nhúng tay mà!

More...

ĐÓN BẮT…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Luật an ninh mạng mới thông qua

“Đón bắt” Hắc cơ ( Hacker ) đã đến “Nhà”

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','u2u3b9103gb6rkgntneotg32v1','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:03:55','/news/page-6.html')