HỎI ÔNG TRỜI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ông Trời sao nỡ hại miền Trung?

Bão số mười gieo thật hãi hùng!

More...

NHÌN DÒNG QUÁ KHỨ…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nhìn dòng quá khứ mãi trôi xa

Day dứt khôn nguôi lúc tuổi già

More...

TỔ ĐẠI BÀNG ĐÂU Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tổ Đại Bàng đắm dưới biển sâu?

Cỏn con Chim Chích thấy sao sầu!

More...

ÔI! ĐẤT NƯỚC TÔI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Sâu mọt nội xâm tàn phá Nước

Giặc ngoài xâm chiếm thật đau lòng!

More...

MAU TRỪNG TRỊ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Độc ác bất nhân đến thế này!

Chỉ vì lợi nhuận chẳng nương tay

More...

GỬI HACKER MŨ ĐỎ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Muốn tốt phải nghe lời phản biện
Một chiều ca ngợi ắt là…gay!

More...