XIN CHÚA BAN PHƯỚC LÀNH! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Phước lành xin hãy ban nhân loại

More...

ĐÔNG VỀ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Vạn vật chìm sâu trong giá rét
Ước thầm băng giá sớm tan thôi!

More...

BỐN CÔ GIÁO ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

BỐN CÔ GIÁO ! Thơ. Lê Trường Hưởng

More...

CÓ DỚP! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mỹ Đình Đội tuyển đá toàn thua!

More...

ĐẾN CHỮ “BỆNH” RỒI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Vòng quay Sinh Lão đến…Bệnh rồi!

More...