DẠY CON...HƯ! Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cứ ngỡ “xử nghiêm” Cha vẫn nói

Chẳng ngờ càng thấy chúng…hư hơn!

More...

TIỀN ĐÂU RA? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Dân biết, Dân bàn, kiểm tra
Công minh, trung thực mới là “vì dân”!

More...

GIỮ CHIẾU THƠ ĐƯỜNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Chiếu Thơ Đường giữ có bầy tôi!

More...

TỜ LỊCH ĐẦU TIÊN.Thơ.Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cầu chúc yên bình trên trái đất
Ước mong hạnh phúc khắp nơi nơi

More...

XUÂN MƯỜI BẢY. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tuổi mười bảy bẻ gẫy sừng trâu!

More...

VỀ CHO RẢNH ! Thơ Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Các ngài mau chóng…về cho rảnh!

More...

XIN CHÚA BAN PHƯỚC LÀNH! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Phước lành xin hãy ban nhân loại

More...