NỖI KINH HÃI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Thất phu hữu trách” mà câm miện

Bạc nhược đớn hèn lại chính ta!

More...

NHÌN EM NHỚ ANH. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nhìn Em lại thấy bóng hình Anh

More...

BẤT NHÂN TRÁO TRỞ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bất nhân tráo trở “Giời sinh tính”
Nghịch tử lộ ra…cái mặt dày!

More...

THÚ VỊ NGHE NHÌN…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cười hay là…khóc xin tùy thích
Chỉ ở Việt Nam mới có mà!

More...

LẤY ĐỘC TRỊ ĐỘC! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Lấy độc…trị nhau cũng  thế thôi!

 
 

More...

CHUYỆN Ở BỆNH VIỆN…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Chị ra về còn tôi mến phục thầm
Người phụ nữ có cái tâm, đức sáng

More...

NÓNG…NINJA! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nóng này phải gọi nóng…Ninja!

More...

VE CŨNG…NÓNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Không gian đột ngột im phắng phắc

Cái nóng tắt luôn cả tiếng Ve!

More...