SẮP BÃO! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ý trời bởi lắm người mong đợi

Lòng đất vì bao kẻ ngóng trông

More...

THỊNH SUY. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thịnh suy quy luật của muôn đời

Thịnh hợp lòng dân thuận ý trời

More...

MÓN QUÀ...MƯỜI NĂM. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đầu dẫu bạc nhưng tình thắm đậm
Bùi Văn Lung thân quý đã bao năm!

More...

TRÍ QUAN “TÀI” TRÍ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Tài” trí thông minh nhanh nhậy quá

Trí Quan…thất thủ thật là hay!

More...

“KHÔNG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN!” Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

U tối đèn soi thành sáng rõ

Không Thầy mọi việc chẳng nên mà!

 
 

More...

PHÁ GIA CHI TỬ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Phá gia chi tử đứa con hư

Tiền bạc đem phung phí chẳng từ

More...

GIỌT NƯỚC MẮT…Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Xót thương tiếc nuối dần tan biến

Đâu phải đớn hèn cứ khóc đi!

More...

HỎI TRỜI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tây Bắc sao dân khổ thế này?

More...

LÒNG TIN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Bội tín” thế gian khinh bỉ nhất

Thề nguyền hẹn ước chớ xa rời!

More...