PARK HANG SEO. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Park Hang Seo đáng mặt ông thầy

Lột xác biến hình Đội tuyển ngay

More...

CHUYỆN CỔ TÍCH. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

U hai ba (U23) giở trang vàng Sử

Kỳ tích lập nên mãi để đời!

More...

ĐINH LA THĂNG NAY VÀ MAI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thăng mãi từ nay phải…giáng rồi!

Tầy đình tội lỗi tưởng là…toi

More...

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Gieo gì gặt nấy là nhân quả

Khóc hối hận hay lại…khóc vờ?

More...

TIỄN CON. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cầu chúc lên đường may mắn nhé!

Con bay về lại bán cầu Tây.

More...

XEM TUỒNG SÂN ĐÌNH. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Sân đình sàn diễn dựng thênh thang

Chiêng trống thanh la rộn khắp làng

More...

PHÉP BIẾN HÓA... Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Úm ba la niệm câu thần chú

Tranh thực quần Ngư vẫn thái bình!

More...

ĐINH LA… THĂNG TÒA! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tiền hô hậu ủng có oai không!

Bảo vệ vây quanh kín mấy vòng

More...

NHẮN ĐINH LA THĂNG TRỊNH XUÂN THANH. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cho dẫu thuê hàng chục Luật Sư

Cãi cho bay biến tội mình ư?

More...

ĐỀ TƯỢNG BÀ…ƯƠNG. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Vãn cảnh cuối năm Dậu

More...