THƠ CHÍNH LUẬN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đấu tranh tiêu cực kèn xung trận

Chính luận như gươm giáo tấn công!

More...

CHÚA PHÙ HỘ PHẬT ĐỘ TRÌ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Phật độ trì, Chúa phù hộ cho đây!
Cùng phúc ấm Tổ Tiên to lớn cao dầy

More...

Chúc mừng ngày 20 tháng 10

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Chúc mừng ngày 20 tháng 10

More...

LẠI…ĐIÊN NẶNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Độc quyền nên cửa quyền luôn đó
Điên…nặng đứng đầu phải…sớm lui!

 

 

More...

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cuộc đời sao vẫn thấy đẹp như hoa
Cảm ơn đời đã cho thêm ngày nữa…(**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More...

CŨNG PHẢI QUA! tHƠ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Quái ác mấy rồi cũng phải qua!

 
 

More...

NGÀY ẤY ĐÂU RỒI? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ngày ấy đâu rồi Hà Nội ơi?

More...