TƯỠNG LĨNH...LƯƠNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tướng lĩnh này là Tướng lĩnh…lương

Có tài thao lược...ở trong Trường

More...

NGỘ NHẬN HIỂU LẦM. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ngộ nhận “Rước Voi” rơi kế hiểm

Hiểu lầm “cõng Rắn” mắc mưu sâu

More...

GỬI ĐỒNG BÀO BÌNH THUẬN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đồng bào mắc bẫy kẻ gian rồi!

Trà trộn chúng vào để…kích thôi

More...

LUẬT AN NINH MẠNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Dân chủ tự do gấp vạn lần…

 

“Luật An ninh mạng” níu bàn chân

More...

KHÔNG THỂ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Không thể “cho thuê” dẫu một ngày!

U mê “Dự án” phải dừng ngay!

More...

RÁC...CŨ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hít hà…rác cũ của người ta

Hý hửng bảo nhau mới quá mà

More...

GỬI CÁC NGÀI NGHỊ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đất đai Tiên Tổ mang dâng hiến

Bán nước cầu vinh tội ngút trời!

More...

HỎI QUỐC HỘI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cả nước sục sôi chung ý chí

Đặc khu Dự luật chớ nên ghi!

More...

TRUYỀN NHÂN CỦA…CHÍ PHÈO! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Chí Dũng truyền nhân của…Chí Phèo!

 

Muốn Làng phát triển đến…tong teo

More...

GỬI TÊN ĐẦY TỚ…PHẢN CHỦ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Dân là cha mẹ đẻ ra mày

Nuôi béo để mà hỗn láo đây!

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','lu19tma3sec16hii1vcpmpl892','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:03:48','/news/page-7.html')