GIẦU HAI CON MẮT. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Giầu hai con mắt
Khó hai bàn tay

More...

NHỮNG NGƯỜI GIŨ LỬA. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Bếp vẫn hồng nhờ người giữ lửa

More...

ĐÊM RẰM NHẠT ÁNH TRĂNG Thơ. Lê Trường Hưởng.

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Tháng tám đêm rằm nhạt ánh trăng
Miền Trung gian khó chẳng đâu bằng

More...

ĐỀ TÀI GÌ ĐÂY? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Thất phu hữu trách…” sao quay mặt?

Mài bút mà xung trận tấn công!

More...

THƠ LÀ CÁI THÚ ĐIỀN VIÊN! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Xướng họa tao nhân cùng mặc khách
Tâm hồn bay bổng ngỡ…lên Tiên!

More...

MONG THU. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thu vàng thơ mộng ẩn mình đâu?

More...

THU MUỘN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Sao Thu muộn đến ngóng từng ngày…

More...