HỎI ÔNG DONALD TRUMP. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Vĩ đại quay về nước Mỹ không?

More...

BÁC SĨ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Y đức sáng ngời trên tất cả
Cuộc đời dâng tặng những bài ca!

 
 

More...

CHẲNG RỜI SÂN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Dù…mơ huyền quyết chảng rời sân !

More...

VA LEN TIN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hãy yêu say đắm và tha thiết
Rực rỡ ngọt ngào hạnh phúc thay!

More...