Ở ĐÂU ĐÂY? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hà Nội hay là ở...Bắc Kinh?

Phải chăng cùng một đội Tiêu binh?

More...

BÉ NẤM ƠI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Có trời cứu được Mẹ cho con!

More...

HOAN HÔ ÔNG DƯƠNG TRUNG QUỐC! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Đấu tranh kiên định vì công lý

Tài đức lung linh tựa ngọc châu!

More...

“GIẰNG CO” HAY…ĐÁ? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Giằng co” hay đá…gẫy chân đây?

Làm sáng tỏ ra uẩn khúc này!

More...

THỦ TỪ VÀ NGÔI ĐỀN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thủ Từ phó mặc cả Ngôi Đền

More...

HỎI TRỜI? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Phúc bất trùng lai” luôn gặp họa

Hỏi Trời sao nỡ hại dân ta?

More...

BÃO SỐ 12 (DAMREY)!

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nín thở miền Trung đợi Bão về

More...

NHẮN AI...Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Trong đầu chỉ dúm…chữ mà thôi

Đã tưởng rằng ta…nhất bảng rồi

More...

LÒ VÀ CỦI. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Chiếc Lò rừng rực nóng lên rồi

Các loại Củi chờ lượt…đốt thôi!

More...

CHỔI ĐÓT THẦN KỲ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Chổi Đót thần kỳ “chuyển hóa” ra

Những gì mơ ước của người ta

More...