MONG ĐƯỢC...“ CẢNH CÁO ”! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

“Cảnh cáo” Quan mình vẫn…ước ao

Tầy đình tội lỗi…chẳng làm sao!

More...

GỬI TƯỚNG VĨNH! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Trung Tướng đã lên được cấp hàm

Mà sao chưa thỏa vẫn còn ham

More...

GÃI NGỨA! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nằm xuống cùng nhau…diễn vở nào!

Cây roi nhất định phải giơ cao!

More...

NGUYỆT THỰC TOÀN PHẦN. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nguyệt thực toàn phần cả Nghĩa Trang

Các Anh nằm đó thẳng ngay hàng

More...

THƯƠNG NHỚ CÁC ANH! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Thắp nén tâm hương để tạ ơn!

More...

HỎI LŨ ĐẦY TỚ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Dân đóng thuế nuôi lũ chúng mày

Ăn no rửng mỡ cả lên đây

More...

HỌC NGÀNH GIÁO DỤC ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Học ngành Giáo Dục…soi toàn Quốc!

Ung nhọt cắt ngay chớ sợ đau!

More...

THƯƠNG ÔNG VINH! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nghe mà thương quá Triệu Tài Vinh! (*)

Thù địch quanh ông chúng vẫn rình

More...

BA THẦY GIÁO TRẺ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Ba thầy giáo trẻ đáng tôn vinh!

More...

HỌC NHAU ? Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Sơn La Xứ Lạng…học Hà Giang?

Lặng lẽ…chỉnh sau chẳng vội vàng

More...