ĐẤT CẢNG MỞ HỘI THƠ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Chào mừng Ngày hội thơ Đường Luật Việt Nam!

 

More...

THĂNG ƠI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Công to tội bé rồi ân xá

“Bóc Lịch” nhanh thôi hãy vững tâm!

More...

TỨC CẢNH. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Mây gió trăng hoa tuyết núi sông

Lúa xanh tươi tốt trải trên đồng

More...

BÔNG TA. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Một sớm trong lành chợt nhận ra

Đầm Sen thanh khiết có bông ta!

More...

ĐỨC HY SINH. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Chị em vĩ đại từ thu vén

Thắm đức hy sinh một dấu son!

More...

XỬ TỨC THÌ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Phải nghiêm trị kẻ hạ nhục Cô giáo!

More...

CHẲNG THỂ ĐỦ LỜI! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Công dung ngôn hạnh sao toàn vẹn

Chẳng thể đủ lời để ngợi ca!

More...

HỒNG QUẦN TÂN CỔ. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Phụ Nữ ngày nay tài việc nước

Chị em thời đại giỏi tề gia

More...

CHÂN DUNG & CHÂN TƯỚNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

hân dung luôn đẹp đẽ phô ngoài

Chân tướng lộ ra hỏi mấy ai?

More...

THẢ THƠ! Thơ. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Chớ làm ô nhiễm cả bầu trời!

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7232','r9bimtjs6uk1gmamm96bhsv0u4','0','Guest','0','54.225.55.174','2018-08-17 16:05:51','/news/page-9.html')